CTCP EMPIRE HOLDING
CTCP EMPIRE HOLDING
Địa chỉ: 150 Bis Lê Thị Hông Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0926621845
Website:
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Quản Lý Spa Hồ Chí Minh 10000000 - 12000000 VND 16/03/2019
Quản Lý Spa Hồ Chí Minh 10000000 - 12000000 VND 09/03/2019
Điều Trị Viên Massage Foot / Body Hồ Chí Minh 7000000 - 10000000 VND 29/12/2018