1. Thông tin tài khoản:
Tên tài khoản: Trương Thị Tuấn Phương
Tài khoản số : 0261000006868
Tại Ngân hàng: TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Thủ Thiêm

Điện thoại : 0916 194 114/ 84-28-35163751
Fax: 08-28-35128454

2. Tôi muốn tạo hồ sơ tìm việc làm thì phải làm như thế nào?
Trả lời:
Bước 1: Đăng ký tài khoản dành cho người tìm việc theo link: http://nhansulamdep.com/thanh-vien/dang-ky-nguoi-tim-viec/
Bước 2: Kích hoạt tài khoản
Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản theo link: http://nhansulamdep.com/thanh-vien/dang-nhap-nha-tuyen-dung/
Bước 4: Vào mục : Đăng tin bên góc trái giao diện tài khoản, Tạo hồ sơ theo hướng dẫn.

3. Tôi muốn đăng tin tuyển dụng thì phải làm như thế nào?
Trả lời:
Bước 1: Đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng theo link: http://nhansulamdep.com/thanh-vien/dang-ky-nha-tuyen-dung/
Bước 2: Kích hoạt tài khoản
Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản theo link: http://nhansulamdep.com/thanh-vien/dang-nhap-nha-tuyen-dung/
Bước 4: Chọn mục Đăng tin, tiến hành đăng tin tuyển dụng theo hướng dẫn
Bước 5: Chọn loại tin muốn đăng và thanh toán. Nếu chọn thanh toán chuyển khoản: Vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản : Nhansulamdep_[Mã hồ sơ ]
Nhắn tin với chúng tôi
captcha