TRUNG TAM VENUS
TRUNG TAM VENUS
Địa chỉ: 47 Thạch Thị Thanh , P Tân Định , Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0936447083
Website:
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Kỹ Thuật Viên Spa Hồ Chí Minh 8000000 - 16000000 VND 13/06/2022
Kỹ thuật Viên Hồ Chí Minh 04/05/2022
KỸ THUẬT VIÊN SPA Hồ Chí Minh 7000000 - 15000000 VND 19/03/2022
Đào tạo học viên Spa Hồ Chí Minh 30/09/2021
Kỹ thuật viên Spa, học viên spa Hồ Chí Minh 31/12/2020