SHYNHSPA12
SHYNHSPA12
Địa chỉ: 37 Đường số 20 , Phường Bình An , Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 096 481 2813
Website:
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Kỹ Thuật Viên Spa Hồ Chí Minh 31/12/2020