Tìm kiếm việc làm
Tìm thấy 190 việc làm. Theo: Kỹ thuật viên Spa
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

CÔNG TY SAWADEE KA SPA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 12000000 - 15000000 VND Hạn nộp : 30/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hà Nội

VI SPA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 8000000 - 10000000 VND Hạn nộp : 15/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

ANNIE BEAUTY SPA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 7000000 - 10000000 VND Hạn nộp : 30/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SAKURA BEAUTY VIET NAM Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 10000000 - 12000000 VND Hạn nộp : 30/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hà Nội

TA SPA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 8000000 - 15000000 VND Hạn nộp : 30/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 7000000 - 10000000 VND Hạn nộp : 29/06/2019
{row.company
Nhân Viên Massage Mặt Và Body
Hồ Chí Minh

ROSEREVE SPA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 7000000 - 10000000 VND Hạn nộp : 29/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

BUDD SPA & RETREAT Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 10000000 - 12000000 VND Hạn nộp : 29/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TM DV NHẬP KHẨU TMA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 7000000 - 10000000 VND Hạn nộp : 29/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Massage
Hồ Chí Minh

CANDY&SPA NAIL Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 10000000 - 12000000 VND Hạn nộp : 29/06/2019
{row.company
Nữ Kỹ Thuật Viên Massage
Hồ Chí Minh

MIN FOOT MASSAGE Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 15000000 - 20000000 VND Hạn nộp : 29/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SAKURA BEAUTY VIET NAM Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 10000000 - 12000000 VND Hạn nộp : 22/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Massage
Hồ Chí Minh

HƯƠNG SPA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 10000000 - 12000000 VND Hạn nộp : 22/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BERYL SPA & WELLNESS Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 7000000 - 10000000 VND Hạn nộp : 22/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Massage
Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NORA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 25000000 - 30000000 VND Hạn nộp : 22/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

AQUA SPA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 9000000 - 15000000 VND Hạn nộp : 22/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

ARA BEAUTY CENTER Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương Hạn nộp : 22/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

NHÀ L'BELLE Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 2000000 - 6000000 VND Hạn nộp : 22/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hà Nội

SPA KANGNAM Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 6000000 - 10000000 VND Hạn nộp : 22/06/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

ANH SPA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 5000000 - 7000000 VND Hạn nộp : 22/06/2019
{row.company