Tìm kiếm việc làm
Tìm thấy 7 việc làm. Theo: Kỹ thuật viên Spa
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

AYA SPA & SKIN CARE Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 8000000 - 13000000 VND Hạn nộp : 09/03/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

AMERICARE CLINIC Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương Trên10000000 VND Hạn nộp : 28/02/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

FELIZ SPA & NAIL Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 8000000 - 10000000 VND Hạn nộp : 28/02/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

ACE SPA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương Hạn nộp : 28/02/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

AYA SPA & SKIN CARE Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 8000000 - 13000000 VND Hạn nộp : 28/02/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

ALICE SPA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 7000000 - 15000000 VND Hạn nộp : 23/02/2019
{row.company
Kỹ Thuật Viên Spa
Hồ Chí Minh

HEBE SPA Ngành nghề: Kỹ thuật viên Spa Mức lương 8000000 - 12000000 VND Hạn nộp : 23/02/2019
{row.company