Tìm kiếm việc làm
Tìm thấy 20 việc làm. Theo: Nhân viên tư vấn Spa
Tư Vấn Viên
Hồ Chí Minh

SLENDER BEAUTY ACADEMY Ngành nghề: Nhân viên tư vấn Spa Mức lương 15000000 - 30000000 VND Hạn nộp : 28/02/2023
{row.company
Tư Vấn Viên
Hồ Chí Minh

SLENDER BEAUTY ACADEMY Ngành nghề: Nhân viên tư vấn Spa Mức lương 15000000 - 30000000 VND Hạn nộp : 10/11/2022
{row.company
Tư Vấn Viên
Hồ Chí Minh

THẪM MỸ LIỄU'S Ngành nghề: Nhân viên tư vấn Spa Mức lương 8000000 - 25000000 VND Hạn nộp : 15/06/2022
{row.company
Lễ Tân
Hồ Chí Minh

THẪM MỸ LIỄU'S Ngành nghề: Nhân viên tư vấn Spa Mức lương 8000000 - 25000000 VND Hạn nộp : 16/06/2022
{row.company
Tư Vấn Viên
Hồ Chí Minh

VIỆN CHĂM SÓC NANO Ngành nghề: Nhân viên tư vấn Spa Mức lương 8000000 - 15000000 VND Hạn nộp : 03/06/2022
{row.company
Tư Vấn Viên
Hồ Chí Minh

HỆ THỐNG LAVITA SPA Ngành nghề: Nhân viên tư vấn Spa Mức lương 10000000 - 30000000 VND Hạn nộp : 27/04/2022
{row.company
Lễ Tân Spa
Hồ Chí Minh

LADY MOM SPA Ngành nghề: Nhân viên tư vấn Spa, Nhân viên lễ tân kiêm thu ngân Mức lương Lương thỏa thuận Hạn nộp : 12/04/2022
{row.company
Lễ Tân kiêm tư vấn
Hồ Chí Minh

LADY MOM SPA Ngành nghề: Nhân viên tư vấn Spa Mức lương 15000000 - 35000000 VND Hạn nộp : 28/02/2023
{row.company