Đăng banner

    DỊCH VỤ

MỨC GIÁ

ƯU ĐÃI

Banner lớn trang chủ- 15 ngày

3,000,000

Miễn phí  1 lần đăng tin VIP trang  trong

Banner  giữa  trang chủ -  15 ngày

1,500,000

Miễn phí 1 lần đăng tin thường

Banner  bên phải trang trong - 15 ngày

1,000,000

Miễn phí 1 lần đăng tin thường

Banner cuối trang trong - 15 ngày

1,000,000

Miễn phí 1 lần đăng tin thường