TRUNGTAMVENUS
TRUNGTAMVENUS
Địa chỉ: 47 Thạch Thị Thanh , P Tân Định , Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0936447083
Website:
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Đào tạo học viên Spa Hồ Chí Minh 30/04/2021
Kỹ thuật viên Spa, học viên spa Hồ Chí Minh 31/12/2020