SLENDER SPA
SLENDER SPA
Địa chỉ: 75 Trần Quang Diệu, P13, Q3, HCM, 13, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902886811
Website:
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Kỹ Thuật Viên Spa Hồ Chí Minh 20/07/2019
Kỹ Thuật Viên Spa Hồ Chí Minh 13/07/2019